JOGI TANÁCSADÁS

Az eset összes ismert körülményét figyelembe véve véleményalkotás a kialakult helyzetről, tájékoztatás a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségekről, megoldási alternatívákról ismertetve az ügyféllel a javaslatok előnyeit és hátrányait.

PERBELI KÉPVISELET

Teljes körű perbeli képviseletet vállalok büntető, munkaügyi, ingatlan, társasági, valamint családjogi perekben magánszemélyek, egyéni cégek és üzleti vállalkozások részére egyaránt.

OKIRATOK SZERKESZTÉSE ÉS ELLENJEGYZÉSE

Jogi vonatkozású, vagy jogi hatással bíró okirat (levél, hatósági- vagy bírósági beadvány, alapító okirat és szerződés, vagy megállapodás, stb.) megszövegezése és ellenjegyzése. Ide tartozik minden:

-    polgári jogi szerződés,
-    gazdasági társaságok okiratai,
-    ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek,
-    munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratok,
-    örökléshez és a hagyatéki eljáráshoz fűződő iratok, valamint
-    házassági és családi jogviszonyokkal kapcsolatos iratok is.

ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁS

Gyors és egyszerű cégalapítás, melynek lényege egy minősített aláírással hitelesített elektronikus dokumentum, mely hatékonyabbá teszi céges ügyei intézését, rövidítve ezzel a bejegyzési határidőket és a cégjegyzékben szereplő adatokból érdemi információkhoz juttatva a hitelezőket. Az elektronikus cégeljárás kiterjed minden típusú gazdasági társaság cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmeire.Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Borsos József ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara hivatalos honlapján találhatók.